Przedszkole ul. Sosnkowskiego 3 tel.512 615 955

Praca w przedszkolu daje możliwość wpływania na proces wychowywania dzieci, kreowania sytuacji, których dzieci stają się bardziej twórcze, otwarte na świat oraz do którego przychodzą każdego dnia z radością.

GRUPA 3-latków - Wesołe Dinusie

NAUCZYCIEL
Pani Beata Stępkowska

POMOC NAUCZYCIELA
Pani Aleksandra Figel

GRUPA 4 i 5-latków - Paczka Cliforda

NAUCZYCIEL
Pani Ewa Pyzak

Nauczycielem języka angielskiego
jest Pani Hanna Bańko

Nauczycielem rytmiki
jest Pani Jolanta Wnęk

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 6.30 – 7.50 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne np.: muzyczne, dydaktyczne. Rozmowy indywidualne z Rodzicami. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka. Zabawy ruchowe - gimnastyka ogólnorozwojowa.
 • 7.50 – 8.00 Czynności higieniczne - przygotowanie do śniadania.
 • 8.00 – 8.20 Śniadanie.
 • 8.20 – 8.30 Czynności sanitarno-higieniczne.
 • 8.30 – 9.00 Zajęcia dydaktyczne.
 • 9.00 – 9.30 Zabawy organizowane przez nauczycielkę: dydaktyczne, tematyczne, ruchowe.
 • 9.30 - 10.30 Zajęcia z języka angielskiego.
 • 10.30 -11.50 Wycieczki, spacery, obserwacja przyrodnicza, prace plastyczne. Zabawy na placu zabaw. Rytmika, zabawy dowolne, koncerty muzyczne, teatrzyki.
 • 11.50 -12.00 Czynności sanitarno-higieniczne.
 • 12.00 -12.30 Obiad.
 • 12.30 -12.40 Czynności sanitarno-higieniczne.
 • 12.40 -13.50 Słuchanie bajek, opowiadań czytanych przez nauczyciela. Leżakowanie w grupie 3-latków.
 • 13.50 -14.00 Czynności samoobsługowe i higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku.
 • 14.00 -14.30 Podwieczorek.
 • 14.30 -17.30 Zabawy ruchowe, zabawy dowolne, konstrukcyjne, muzyczno-ruchowe, integrujące z grupą i inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka. Kontakty z Rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.
Nie zawsze możliwe jest dokładne trzymanie się rozkładu. Czasami zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb (wycieczki, imprezy okolicznościowe, akademie itp.). Rozkład dnia jest dostosowany do potrzeb dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.