Angielski Codziennie

Przedszkole to czas w życiu dziecka, w którym zdobywa najwięcej umiejętności społecznych, poznaje świat, który znajduje się poza znanym mu już kręgiem rodzinnym. Nasi nauczyciele we wspaniały sposób objaśniają dzieciom otaczającą rzeczywistość oraz rządzące nią prawa, uczą właściwej hierarchii wartości oraz uwrażliwiają dzieci na problemy innych ludzi i zwierząt. W tych procesach aktywnie uczestniczy również język angielski.

Codzienne lekcje bogate są w piosenki, rymowanki, zabawy ruchowe, ćwiczenia kojarzeniowe, prace plastyczne oraz pracę opartą na podręcznikach opracowanych przez wiodące na rynku wydawnictwo Oxford University Press oraz MACMILLAN, a wszystkie nasze działania oparte są na metodzie TPR (Total Phisical Response, w której dziecko reaguje na język obcy niemal każdym swoim zmysłem. W metodzie tej proces uczenia się języka to przyjemność, a od dzieci oczekujemy zrozumienia przekazu oraz osłuchania się z melodią języka obcego, zaś w dalszym etapie, zależnie od charakteru dziecka, do prostego porozumiewania się.) Dzięki wysokiej częstotliwości zajęć (godzina zajęć każdego dnia) oraz przebywaniem z doświadczoną lektorką, która porozumiewa się z dziećmi tylko w języku angielskim, możemy pochwalić się wieloma sukcesami. Nasze dzieci "nasycają się" językiem po to, aby pewnego dnia przemówić, bo to właśnie wczesna edukacja językowa daje im szansę szybciej osiągnąć płynność mówienia oraz szeroko pojętą wrażliwość językową.